QR Tiendschuur

Congregatievleugel, Tiendschuur

Een tiendschuur was het gebouw waarin de belasting van de pachters aan het klooster werd opgeslagen. De boeren stonden ‘een tiende’ van hun oogst af als belasting in Natura.

In het museum wordt de ruimte naast de vaste collectie gebruikt voor de exposities en soms voor muziekuitvoeringen of andere passende activiteiten. De witte wand aan de achterzijde kan gebruikt worden voor beamer-presentaties die passen bij het onderwerp van de expositie.

Een paar interessante objecten in dit gedeelte:

67. FRAGMENT VENSTER (zandsteen; gotiek; ca. 1475)

Fragment van een venster. Bodemvondst poortgebouw. De nis is gereconstrueerd naar het model van het fragment.

274. BEELD Jezus (tropisch hout; Jac. van Poppel; Breda; 1950-1975)

Afkomstig uit de trappenhal van de voormalige St. Franciscuskweekschool te Breda. Het beeld toont Jezus in een kenmerkende pose van een leraar. Een leraar doceert, maar luistert ook naar zijn leerlingen.

91. CONSOLE (lindehout, crèmekleurig geschilderd met bronskleurige accenten; 1800-1900)

Een blok met vrij laag reliëf van bloem- en rankmotieven. In 1970 gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Op de console het beeld van Maria met Kind.

Viacrucis

Stenen kruisweg van de Spaanse schilder en priester Cerezo Barredo Maximino (geboren in 1932). Bekend als “schilder van bevrijding” in Latijns Amerika. http://www.servicioskoinonia.org/cerezo/

Afkomstig van een particulier. Is bijna aangeboden voor om af te voeren op de vuilstort “de Kragge”, maar heeft nu een welkome plaats in of buiten het museum.

Algemeen:

De objecten van de Congregatie van de Broeders van Huijbergen zijn van bijzonder belang voor zover zij de doelstellingen, werkzaamheden en devoties van de congregatie illustreren. Zo is het door de broeders zelf ontwikkelde onderwijsmateriaal van groot belang. Speciale vermelding verdient ook de collectie achttiende-eeuwse opticaprenten, die blijkbaar in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste als illustratiemateriaal (bij het onderwijs?) is gebruikt. Ook een selectie uit de grote hoeveelheid gereedschappen en gebruiksvoorwerpen is op zich van interesse. Zij worden (nog) niet tot de kerncollectie gerekend. Uitzondering is de interessante verzameling speculaas- / koekplanken en bakkersgereedschappen, die in het verleden door de broeders zijn gebruikt. Verder is een selectie gemaakt moeten worden uit de diverse werkstukken van de broeders zelf: het keramiek van Broeder Cecilius van der Westen en Broeder Marco Roelandse, de schilderijen van Broeder Cornelius Diepstraten en Broeder Augustino Panen en het houtsnijwerk van Broeder Nerius Luijten en Broeder Ernest Brosens. Tenslotte vertegenwoordigen de diverse geschonken voorwerpen, al dan niet voorzien van schenkingsinscripties, een bijzondere waarde. Zij behoren ook bij de kerncollectie. Een deel van de congregatie-objecten heeft een plaats in het museum (Congregatievleugel) gekregen.