QR Gallerij

Congregatievleugel, Galerij

Deze kleine ruimte is de gang tussen de Keuken, Brouwerij en de Tiendschuur. Met de in de muren gemetselde grafstenen kijken we terug in het verleden. De kleine tegels in de wand duidden ooit de plaatsen waar in de pandgang de Wilhelmieten begraven waren.

Kijk ook in de vitrines waar mooie voorwerpen uit het verleden getoond worden.

68. GRAFSTEEN Frater Cornelis Voirdeel (hardsteen; gotiek; 1520)

Prior Wilhelmietenklooster.  Cornelis Voirdeel wordt in 1496  genoemd: Broeder Cornelisse Voirdeel Priester Religieuse ende Conventuale des Godtshuijse van Huijbergen”. In 1510 is hij Procurator. In 1515 is hij Prior. In 1520 is hij overleden.

In een centrale ovaal de attributen van het priesterschap, waaronder het monogram van de overledene: “CV”. Op de hoeken in vierpassen de vier evangelistensymbolen.

Tussen deze decoraties inscriptie (gotisch schrift): “Hic jacet sepultus fr. Cornelis Voirdeel, prior hujus monasterii qui obiit Anno Domini MCCCCCXX”.

De steen heeft omgekeerd een tijd als stoeptegel gediend voor de keukeningang van het oude klooster, tot men ontdekte dat het niet zomaar een steen was. Omstreeks 1906 werd de grafsteen teruggevonden en in het museum van het Instituut Ste Marie geplaatst

93. GRAFSTEEN / GEDENKSTEEN Frater Albertus Geens (hardsteen; 1807)

Frater Albertus Geens werd in 1751 geboren te Schooten. In 1775 trad hij in bij de Wilhelmieten te Huijbergen, waar hij in 1776 zijn professie deed. Op 20 september 1777 werd hij priester gewijd en op 27 april 1799 werd hij tot prior gekozen.

Hij zou de laatste prior van Huijbergen zijn. Op 19 augustus 1807 overleed hij te Huijbergen op 56-jarige leeftijd.

 

 

 

94. GRAFSTEEN / GEDENKSTEEN Frater Benedictus Tijsmans (hardsteen; 1807)

Frater Benedictus Tijsmans werd in 1745 geboren. In 1765 trad hij in bij de Wilhelmieten te Huijbergen, waar hij in 1767 zijn professie deed. Op 17 december 1768 werd hij priester gewijd. Op 1 juli 1807 overleed hij te Huijbergen op 62-jarige leeftijd.

 

 

 

 

95. GRAFSTEEN / GEDENKSTEEN Frater Josephus Sophie (hardsteen; 1814)

Frater Josephus Sophie werd in 1756 geboren te Antwerpen. In 1775 promoveerde hij in de Godgeleerdheid in Leuven. In 1780 trad hij in bij de Wilhelmieten te Beveren, waar hij in 1781 zijn professie deed. In 1782 vluchtte hij naar Huijbergen. Op 25 mei 1782 werd hij tot priester gewijd en in hetzelfde jaar werd hij onderpastoor te Huijbergen. Op 24 april 1814 overleed hij te Huijbergen op 58-jarige leeftijd.

 

 

96. GRAFSTEEN / GEDENKSTEEN Frater Johannes Baptist Vermeulen (hardsteen; 1819)

Frater Johannes Baptist Vermeulen werd op 2 juni 1767 geboren te Oudenbosch en overleed te Huijbergen op 18 december 1819 op 52-jarige leeftijd.