QR Tentoonstelling

Tentoonstelling: Helende krachten in Huijbergen

Aandacht voor gezondheid door de eeuwen heen.

In het museum draait in 2020 alles om aandacht voor gezondheid door de eeuwen heen. We blikken terug in de geschiedenis van de Wilhelmieten en de Broeders van Huijbergen tot heden. We denken dan niet alleen aan de “ziekenboeg” maar ook de genezende kracht van het geloof zoals o.a. de Maria-verering, de wonderen van H. Siardus, bedevaarten en relikwieën.

Maar gezondheid heeft  ook veel te maken met muziek, meditatie, en kruiden. Dus in de breedste zin van het woord, zowel geestelijk als lichamelijk. We mogen u dit alles presenteren met medewerking van “de Huijberg”, St. Cecilia en EHBO Huijbergen.

Als de omstandigheden het toelaten, hoopt K.E. Muziekvereniging St Cecilia een stukje muzikale omlijsting voor hun rekening te nemen. Dit jaar vieren zij hun 125 jarig bestaan. De Huijbergse muziekvereniging kwam voort uit het parochiële zangkoor St Cecilia. Van daaruit groeide in 1895 fanfare Sint Cecilia. In 1973 ging het over in het hedendaagse St. Cecilia.

Wat kun U vinden in het museum en er omheen?

Een wandelroute door het mooie park, de bloementuin en de kruidentuin. Sta ook even stil bij het beeld achterin het park.

U kunt stilte en rust vinden in de Kapel die open is tijdens de openingstijden van het museum.

In de Wilhelmieten-vleugel-stal een vaandel en een oud gebedenboek. Het boek ligt open op de meest aangedane pagina. Sinds het tweede kwart van de zestiende eeuw tot in de Tweede Wereldoorlog werd de H. Siardus bijzonder in Huijbergen vereerd. https://nl.wikipedia.org/wiki/Siardus

In de Congregatie-vleugel-Tiendzaal vind U diverse vitrines met voorwerpen die verbonden zijn met gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Interessant zijn de lijsten met middelen die voor bepaalde kwalen voor geschreven werden. Aandacht voor kruiden, met dank ook aan “de Huijberg”, een plek in Huijbergen voor plek met aandacht voor aarde en adem. https://dehuijberg.nl/ Ook de sacramenten zoals ziekenzalving en de biecht hebben hun plek in een vitrine. In het museum ook aandacht voor de Mariaverering, de wonderen van H. Siardus, bedevaarten en relikwieën.

Een grote maquette van het klooster en het internaat dat begin jaren vijftig van de vorige eeuw in gebruik werd genomen staat midden in de zaal. De meeste gebouwen zijn verloren gegaan aan het eind van de 2de wereldoorlog, doordat Duitsers deze hebben opgeblazen. Een aantal gebouwen zijn gespaard gebleven en inmiddels is door nieuwbouw ook veel veranderd. De maquette was oorspronkelijk nog groter, maar de school en het poortgebouw zijn niet compleet meer en door ruimte gebruik niet opgesteld.

In de galerij toont harmonie St Cecilia voorwerpen en documenten uit hun 125-jarig bestaan. U kunt bladeren in een kopie van het notitieboek van de muziekvereniging, opgericht als zangkoor, met notulen en financiële overzichten. De grote trom is niet origineel, maar de standaard daaronder is recent gerestaureerd en komt uit de tijd dat St Cecilia een Fanfare was. Op een oude foto van het orkest kunt u hem terugvinden.