Boerenkeuken

Congregatievleugel, boerenkeuken

Boerenkeuken wordt deze zaal genoemd in de Congregatievleugel. Een keuken is niet alleen de plaats waar het eten bereid wordt, maar vaak ook de plaats waar men elkaar ontmoet en spreekt. De grote schouw met ketel in de ruimte herinnert ons nog aan de functie van de ruimte.

Sta even rustig stil en voel  de rust en de sfeer. Dankzij de vele bijzondere objecten van het klooster is het hier mooie invulling van het museum. Dit jaar zijn het vooral de relikwieën, schilderijen die ons confronteren met vluchtende mensen.

In de vitrine aandacht voor de Franciscaner broeders. Hun werk en scholingsactiviteiten in de missie. Sinds 1999 zijn Nederland, Indonesië en Brazilië waren binnen de congregatie relatief zelfstandige provincies.

In het midden staat de grote maquette van het Wilhelmietenklooster voor de brand in 1944 en het inmiddels afgebroken Alverno.

Altaarretabel, 1901-1925 Waarschijnlijk vervaardigd door Atelier Custers, Eindhoven

Dit Altaarretabel is afkomstig uit de kapel van het voormalige Broederhuis aan de Hoogstraat te Bergen op Zoom. Circa 1920- 1930 is het altaar tijdelijk opgesteld geweest in de kapel van de St. Franciscuskweekschool te Breda. De diverse onderdelen van het altaar verhuisden in 1977 bij de sluiting van het Broederhuis te Bergen op Zoom naar Huijbergen. De communiebank die bij dit Altaarretabel hoort, staat opgesteld in de Kelder

Het Altaarretabel wordt bekroond door een calvariegroep, bestaande uit een kruisbeeld, de heilige maagd Maria en de heilige

Johannes de Evangelist.

De Heilige Petrus, 1906

De heilige Petrus is weergegeven met de kenmerkende attributen: de Bijbel en een sleutel

De Heilige Henricus, 1906

De Duitse keizer Hendrik II (Beieren, 973-Bamberg, 1024) werd op 14 februari 1014 door de Duitse keurvorsten gekozen als Rooms Duitse keizer en gekroond door paus Benedictus VIII. Hij staat bekend om zijn zorg voor de godsdienstige en morele verbetering van de kerk en voor de verkondiging van het Evangelie aan niet- Christenen Hij werd in 1147 heilig verklaard. Paus Pius X (Riese, 1835-Rome, 1914) riep hem uit tot beschermheilige van de oblaten van de Orde van Sint Benedictus,

De Heilige Vincentius à Paolo, 1906

De Heilige Vincentius (St. Vincent-de-Paul, 1581-Parijs, 1660) is de beschermheilige van de liefdadigheid, weeshuizen en ziekenhuizen Op hem zijn de Vincentiusverenigingen van liefdadigheid geïnspireerd. Hij wordt vaak weergegeven omringd door kinderen, armen, hulpbehoevenden of gevangenen.

De Heilige Franciscus van Assisi, 1906

De Heilige Franciscus van Assisi werd geboren als Giovanni di Pietro Bernardone (Assisi, 1181-Portiuncula: 1225) Hij was de zoon van een rijke textielkoopman, maar keerde zich af van zijn erfrecht om in armoede, boetvaardigheid en zelfopofferende naastenliefde door het leven te gaan. Hij stichtte onder meer de Orde der Minderbroeders en de Derde Orde waartoe de Broeders van Huijbergen behoren

Deze beelden behoorden bij het altaar van bet voormalige Broederhuis te Oosterhout dat werd geschonken door Arnold en Cornelia van Etten aan de Broeders van Huijbergen In 1984 is het altaar overgebracht or Huijbergen

50. BIDSTOEL (eikenhout, fluweel (rood); neogotiek; 1875-1925)

In opstaand schot gotische letters “IHS” in vierpas (Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΥΣ): Iota, Eta en Sigma).