QR Boerenkeuken

Congregatievleugel, boerenkeuken

Boerenkeuken wordt deze zaal genoemd in de Congregatievleugel. Een keuken is niet alleen de plaats waar het eten bereid wordt, maar vaak ook de plaats waar men elkaar ontmoet en spreekt. De grote schouw met ketel in de ruimte herinnert ons nog aan de functie van de ruimte.

Sta even rustig stil en voel  de rust en de sfeer. Dankzij de vele bijzondere objecten van het klooster is het hier mooie invulling van het museum. Dit jaar zijn het vooral de relikwieën, schilderijen die ons confronteren met vluchtende mensen.

49. BIDSTOEL (mahoniehout en pitriet, 1850-1900)

Een bidstoel of knielstoel (België) is een speciaal gemaakte stoel waarop gelovigen tijdens de H. Mis kunnen knielen en bidden.

 

 

 

 

 

50. BIDSTOEL (eikenhout, fluweel (rood); neogotiek; 1875-1925)

In opstaand schot gotische letters “IHS” in vierpas (Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΥΣ): Iota, Eta en Sigma).

 

 

 

 

 

65. HARMONIUM (1910-1940)

Signatuur: boven klavier geelkoperen ingelegde kapitalen: “ROBERT HARTUNG, LEIPZIG”. Boven registerknoppen plaquette winkel met tekst (kapitalen): “VREEKEN’S / PIANO – ORGELHANDEL – BODEGRAVEN”.

Het harmonium is vooral bekend als huiskamerinstrument, waar het gebruikt werd als begeleiding bij het zingen.  Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond er een nieuwe groep instrumenten, waarvan we vandaag nog de accordeon, het harmonium en de mondharmonica kennen.

De overeenkomst tussen deze drie instrumenten is dat ze tot klinken worden gebracht met doorslaande tongen. Een grote balg wordt met de voetpendalen leeggezogen zodat de tongen door het openen van de ventielen met de klaviertoetsen hoorbaar worden (zuigwindsysteem).

 

Algemeen:

De objecten van de Congregatie van de Broeders van Huijbergen zijn van bijzonder belang voorzover zij de doelstellingen, werkzaamheden en devoties van de congregatie illustreren. Zo is het door de broeders zelf ontwikkelde onderwijsmateriaal van groot belang. Speciale vermelding verdient ook de collectie achttiende-eeuwse opticaprenten, die blijkbaar in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste als illustratiemateriaal (bij het onderwijs?) is gebruikt. Ook een selectie uit de grote hoeveelheid gereedschappen en gebruiksvoorwerpen is op zich van interesse. Zij worden (nog) niet tot de kerncollectie gerekend. Uitzondering is de interessante verzameling speculaas- / koekplanken en bakkersgereedschappen, die in het verleden door de broeders zijn gebruikt. Verder is een selectie gemaakt moeten worden uit de diverse werkstukken van de broeders zelf: het keramiek van Broeder Cecilius van der Westen en Broeder Marco Roelandse, de schilderijen van Broeder Cornelius Diepstraten en Broeder Augustino Panen en het houtsnijwerk van Broeder Nerius Luijten en Broeder Ernest Brosens. Tenslotte vertegenwoordigen de diverse geschonken voorwerpen, al dan niet voorzien van schenkingsinscripties, een bijzondere waarde. Zij behoren ook bij de kerncollectie. Een deel van de congregatie-objecten heeft een plaats in het museum (Congregatievleugel) gekregen.