Kelder

Congregatievleugel, kelder

De Wilhelmieten gebruikten dit gebouw voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld koestal, bakkerij, kelder, brouwerij en tiendschuur. Ook de Broeders van Huijbergen deden dat. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het poortgebouw zelfs als school gediend. Momenteel komt men deze vleugel in via de trappen van de kelder. Stoot niet uw hoofd bij de lage doorgang. Voor rolstoelen is er een aparte deur.

COMMUNIEBANK Atelier Custers; Eindhoven; neogotiek; 1902.

De communiebank bestaat uit drie panelen, geflankeerd door kolommen. Op de buitenste panelen (32 x 61 cm) staat in een cirkel boven een gotische tracering  links de Mannaregen afgebeeld en rechts de Tafel met de Toonbroden.

Achter de boog van het middenpaneel, zit een los hoog reliëf, voorstellende de Maatlijd te Emmaüs. Aan weerszijden van de boog zijn korenaren en wijnranken met druiven in reliëf aangebracht.

afkomstig uit de kapel van het voormalige Broederhuis aan de Hoogstraat te Bergen op Zoom. In 1977 door het museum te Huijbergen verworven.