QR Brouwerij

Congregatievleugel, brouwerij

Bier en kloosters hebben een historische relatie, in onze tijd worden de Abdij of Trappisten bieren in vele vormen nog gedronken. De naam van de ruimte geeft aan dat ook hier bier gebrouwen is. Bier was immers ook vroeger een drank die veel gedronken werd, het was veiliger dan water door het kookproces en tevens voedzaam: het bevatte graan en de gist was rijk aan vitamine B en andere nodige stoffen.  Voor veel kloosters was het bovendien een goede inkomstenbron.

  1. HEKWERK

Dit hekwerk wordt door vijf kolommen, die vanaf de kroonlijst tot onder toe doorlopen, in vier gelijke delen verdeeld. Deze kolommen zijn met kopjes, hermen, groeven en vlak snijwerk verrijkt. De kroonlijst is onversierd. Onder de kroonlijst bevindt zich de oorspronkelijke bolle knorrenlijst. Deze rust op een profiellijst, waaronder zich een met knopjes bezette boogfries bevindt. Hieronder staan op een in de volle breedte reikende reliëflijst, gedraaide kolommetjes. Het benedengedeelte van het hekwerk wordt door onversierd paneelwerk in groepen van vier panelen ingenomen.

afkomstig uit de voormalige Wilhelmietenkerk / parochiekerk uit 1645-1646 te Huijbergen, waar het hekwerk tegen de achterzijde van één van beide bankenblokken in het schip was opgesteld (zie historische interieurfoto).

Na de Tweede Wereldoorlog is dit hekwerk, waar destijds een zitbank aan vast zat en dat de verwoestingen van de parochiekerk klaarblijkelijk had overleefd, overgeplaatst naar de nieuwe parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart. Omstreeks 1970 is dit hekwerk, samen met vier banken en het voorschot door het kerkbestuur aan de Broeders van Huijbergen geschonken met als bepaling dat, wanneer het Wilhelmietenmuseum wordt opgeheven of in andere handen zou overgaan, deze objecten terugkeren naar de parochie.

Omstreeks 1975 gerestaureerd door Broeder Ernest Brosens CFH: deel ornamenten en panelen origineel; kroonlijst, grote delen panelen en ornamenten tussen panelen vernieuwd.

  1. HAARDSCHERM ( gietijzer; 1665)

Binnen een parelrand staat in reliëf het Bijbelverhaal uitgebeeld van de Kuise Suzanna, die door twee mannen verrast wordt, terwijl ze aan het baden is. https://nl.wikipedia.org/wiki/Susanna_(Dani%C3%ABl)

Voor een door een fronton bekroond poortje bevindt zich, links van het trio, een balustrade; boven het drietal is een boom afgebeeld. Een fantasiedier, waarop een putti zit, zorgt voor de toevoer van het badwater. Een smalle, met bladmotieven gevulde band omgeeft geheel de parelrand. Dit geheel wordt afgesloten door een verstevigde rand. Een vruchtenslinger aan weerszijden van het cirkelsegment op de rechthoek, bekroont deze haardplaat.

 

 

 

  1. HAARDSCHERM ( gietijzer; 1675-1700)

Binnen een parelrand staat in reliëf de personificatie van De Liefde afgebeeld: een vrouw, die een baby op haar linkerarm draagt, terwijl haar rechterhand rust op het hoofd van een groter kind; twee kleinere kinderen links van haar spelen met elkaar. De parelrand is geheel omgeven door een vruchtenband, die afgesloten wordt door een verstevigde buitenrand. Twee zeemonsters aan weerszijden van het cirkelsegment, dat op de rechthoek staat, bekronen deze haardplaat.

 

 

 

  1. VOORSCHOT KERKBANK (eikenhout; neoclassicisme; 1800-1850)

Dit voorschot bestaat uit vijf panelen, die omsloten worden door een profiellijst en van elkaar gescheiden worden door vlakke kolommen, die versierd zijn door drie halfronde groeven. Het benedengedeelte der groeven is opgevuld met een ronde staaf, waarboven zich drie kralen bevinden. De buitenste panelen zijn smal (28 cm breed) in vergelijking met de drie daartussen gelegen panelen (70,8 cm). Deze zijn in de hoeken versierd met vierkante rozetten. Panelen en kolommen rusten op een profiellijst, die een overgang vormt naar de voetlijst. Een bredere profiellijst vormt de overgang naar de bovenlijst, die evenals de voetlijst verder onversierd is. Daarboven vormt een tandlijst de overgang naar de verkropte kroonlijst.

Afkomstig uit de voormalige Wilhelmietenkerk / parochiekerk te Huijbergen.

Na de Tweede Wereldoorlog is dit voorschot, dat de verwoestingen van de parochiekerk klaarblijkelijk had overleefd, overgeplaatst naar de nieuwe parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Huijbergen.

Omstreeks 1970 is dit voorschot, samen met de drie kerkbanken, een vierde bank (waarvan de resterende en het hekwerk (destijds onderdeel uitmakend van een kerkbank), door het kerkbestuur aan de Broeders van Huijbergen geschonken met als bepaling dat, wanneer het Wilhelmietenmuseum wordt opgeheven of in andere handen zou overgaan, deze objecten terugkeren naar de parochie.

Omstreeks 1975 gerestaureerd door Broeder Ernest Brosens CFH.

  1. RELIËF (2X) (neobarok; 1800-1850)

Twee idem ajour panelen,  afkomstig van de communiebank uit het voormalige Broederhuis aan de Arendstraat te Oosterhout. Het betreft beide zijpanelen. Het centrale paneel, waarop een voorstelling van het Lam Gods, is niet bewaard gebleven.

Ca. 1972 na sluiting van het Broederhuis aan de Arendstraat te Oosterhout overgebracht naar het huis aan de Limburgstraat te Oosterhout. Waarschijnlijk kort na 1984 naar Huijbergen overgebracht.