Congregatievleugel

De Wilhelmieten gebruikten deze gebouwen voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld koestal, bakkerij, kelder, brouwerij en tiendschuur. Ook de Broeders van Huijbergen deden dat. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het poortgebouw zelfs als school gediend.

De objecten van de Congregatie van de Broeders van Huijbergen zijn van bijzonder belang voor zover zij de doelstellingen, werkzaamheden en devoties van de congregatie illustreren. Zo is het door de broeders zelf ontwikkelde onderwijsmateriaal van groot belang. Speciale vermelding verdient ook de collectie achttiende-eeuwse opticaprenten, die blijkbaar in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste als illustratiemateriaal (bij het onderwijs?) is gebruikt. Ook een selectie uit de grote hoeveelheid gereedschappen en gebruiksvoorwerpen is op zich van interesse. Zij worden (nog) niet tot de kerncollectie gerekend. Uitzondering is de interessante verzameling speculaas- / koekplanken en bakkersgereedschappen, die in het verleden door de broeders zijn gebruikt. Verder is een selectie gemaakt moeten worden uit de diverse werkstukken van de broeders zelf: het keramiek van Broeder Cecilius van der Westen en Broeder Marco Roelandse, de schilderijen van Broeder Cornelius Diepstraten en Broeder Augustino Panen en het houtsnijwerk van Broeder Nerius Luijten en Broeder Ernest Brosens. Tenslotte vertegenwoordigen de diverse geschonken voorwerpen, al dan niet voorzien van schenkingsinscripties, een bijzondere waarde. Zij behoren ook bij de kerncollectie. Een deel van de congregatie-objecten heeft een plaats in het museum (Congregatievleugel) gekregen.

Kelder:
We komen deze vleugel binnen via de trappen van de kelder. Stoot niet uw hoofd bij de lage doorgang. Voor rolstoelen is er een aparte deur, vraag de suppoost.

Brouwerij:
Bier en kloosters hebben een historische relatie, in onze tijd worden de Abdij of Trappisten bieren in vele vormen nog gedronken. De naam van de ruimte geeft aan dat ook hier bier gebrouwen is. Bier was immers ook vroeger een drank die veel gedronken werd, het was veiliger dan water door het kookproces en tevens voedzaam: het bevatte graan en de gist was rijk aan vitamine B en andere nodige stoffen.  Voor veel kloosters was het bovendien een goede inkomstenbron. In deze ruimte en de galerij worden regelmatig exposities gehouden. Meer hierover in de evenement kalender op deze site en de aankondigingen in de plaatselijke kranten en media.

Galerij:
Deze kleine ruimte is de gang tussen de Brouwerij en de Tiendschuur. Met in de muren gemetselde grafstenen kijken we terug in het verleden. De kleine tegels in de wand duiden ooit de plaatsen waar in de pandgang de Wilhelmieten begraven waren. In deze ruimte en de brouwerij worden regelmatig exposities gehouden. Meer hierover in de evenement kalender op deze site en de aankondigingen in de plaatselijke kranten en media.

Tiendschuur:
Een tiendschuur was het gebouw waarin de belasting van de pachters aan het klooster werd opgeslagen. De boeren stonden ‘een tiende’ van hun oogst af als belasting in Natura.

In deze ruimte de worden een aantal objecten van vaste collectie getoond en afhankelijk van het thema van de exposities aanvullende voorwerpen. De objecten komen vaak uit eigen collectie, maar ook veel zijn in bruikleen. Stuk voor stuk komen zij uit het rijke verleden van het klooster of uit de kerken en gebouwen uit de omgeving .

Boerenkeuken:
Een keuken is niet alleen de plaats waar het eten bereid wordt, maar vaak ook de plaats waar men elkaar ontmoet en spreekt.
De grote schouw met ketel in de ruimte herinnert ons nog aan de functie van de ruimte. Sta even rustig stil en voel de rust en de sfeer. Dankzij de vele bijzondere objecten van het klooster vind u hier een mooie collectie van het museum, in aanvulling van alles wat al in de tiendschuur en stal staat.

Wilt u meer wilt weten over de voorwerpen in deze ruimtes kunt u op de volgende linkjes drukken, lees de informatie op de schildjes, vraag het aan de suppoosten meer informatie en/of scan indien aanwezig de QR code met uw GSM voor een aanvullende toelichting.

Lees meer over de volgende ruimtes:
-Kelder
-Brouwerij
-Galerij
-Tiendschuur
-Boerenkeuken