Galerij

Congregatievleugel, Galerij

Deze kleine ruimte is de gang tussen de Keuken, Brouwerij en de Tiendschuur. Met de in de muren gemetselde grafstenen kijken we terug in het verleden. De kleine tegels in de wand duidden ooit de plaatsen waar in de pandgang de Wilhelmieten begraven waren.

GRAFSTEEN Frater Cornelis Voirdeel (hardsteen; gotiek; 1520)

Prior Wilhelmietenklooster.  Cornelis Voirdeel wordt in 1496  genoemd: Broeder Cornelisse Voirdeel Priester Religieuse ende Conventuale des Godtshuijse van Huijbergen”. In 1510 is hij Procurator. In 1515 is hij Prior. In 1520 is hij overleden.

In een centrale ovaal de attributen van het priesterschap, waaronder het monogram van de overledene: “CV”. Op de hoeken in vierpassen de vier evangelistensymbolen.

Tussen deze decoraties inscriptie (gotisch schrift): “Hic jacet sepultus fr. Cornelis Voirdeel, prior hujus monasterii qui obiit Anno Domini MCCCCCXX”.

De steen heeft omgekeerd een tijd als stoeptegel gediend voor de keukeningang van het oude klooster, tot men ontdekte dat het niet zomaar een steen was. Omstreeks 1906 werd de grafsteen teruggevonden en in het museum van het Instituut Ste Marie geplaatst