HUIJBERGEN – Het archief van de Wilhelmieten van Huijbergen is jarenlang een goed bewaard geheim geweest. Veilig opgeborgen in de kluis van het oude poortgebouw van het voormalige klooster, werd het nagenoeg alleen geraadpleegd door de broeders van Huijbergen. Deze broedercongregatie, voor velen bekend van het internaat Ste. Marie, nam bij intrek in het klooster in 1854 de zorg voor het archief op zich. Decennia lang hebben de broeders het oude archief van de Wilhelmieten zorgvuldig beheerd, gerestaureerd, getranscribeerd, vertaald en geraadpleegd voor onderzoek.

 

Restauratie en digitalisering
De oude kluis waarin het archief bewaard werd bleek helaas geen ideale plaats om een archief voor langere tijd in op te bergen. Het archief was ernstig aangetast door vocht en verzuring en de broeders hebben vervolgens de hulp van het West-Brabants Archief ingeroepen. In samenwerking met Metamorfoze (nationaal programma voor behoud van papieren erfgoed), Ruerd de Vries archiefbureau en het Zeeuws Archief is het mogelijk gemaakt om het Wilhelmietenarchief te behoeden voor verder verval. Daarnaast is het volledige archief gedigitaliseerd en vanaf nu voor iedereen te bekijken en te onderzoeken op de website van het West-Brabants Archief.

Geschiedenis van de orde
De orde van de Wilhelmieten werd vernoemd naar de heilige Wilhelmus van Malavalle en bestond sinds 1224. In heel Europa hadden ze kloosters, ook in Den Bosch, Biervliet en Huijbergen. Het klooster in Huijbergen werd gesticht in 1278 en het werk van de broeders heeft, tot het vertrek van de laatste Wilhelmiet in 1847, grote invloed gehad op het dorp Huijbergen en het grensgebied in de wijde omgeving.
Veel documenten uit het archief gaan dan ook over ontginning en eigendom van grondgebieden in de omgeving van het klooster, zoals stukken over belastingheffingen en conflicten met de abdij van Tongerlo. Daarnaast zijn er veel kasboeken bewaard gebleven, waaruit op te maken valt wat voor inkomsten en uitgaven de Wilhelmieten hadden en hoe ze leefden. Juist omdat Huijbergen en het klooster sterk van elkaar afhankelijk waren, is ook een deel van het parochiearchief en het archief van het dorpsbestuur van Huijbergen digitaal beschikbaar gesteld. Het archief van de Wilhelmieten bevat bovendien nog enkele topstukken zoals kaarten, charters en een 16de-eeuws altaarmissaal.
Op onze Facebookpagina vindt u een klein fotoalbum over de restauratie en digitalisering van het archief.

 

bron: Internetbode, 8 januari 2018