“Lezing Helende krachten in de muziek in Huijbergen”.

Het Wilhelmietenmuseum heeft voor het jaar 2020 als thema gekozen voor Helende krachten in Huijbergen. Met als ondertitel Aandacht voor de gezondheid door de eeuwen heen.

Bij het opzetten van dit programma voor het seizoen 2020 kwam de vraag naar voren: “Heeft muziek helende krachten? “

Nou, geloof dat maar! Dat is overduidelijk het geval. Over dit onderwerp Helende krachten in de muziek  zal op donderdagavond 20 augustus  weer een lezing worden verzorgd door     br. Theo Eijkhoudt. Deze lezing zal plaatsvinden in de ontvangstzaal van het klooster Ste.- Marie aan de Boomstraat 7.  Ze zal duren van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur. De gesproken tekst neemt ongeveer een half uur in beslag. De muziekfragmenten duren tezamen een uur. Er worden zowel klassieke muziek als volksmuziek en de betere popmuziek gebruikt. Deze fragmenten worden niet achter elkaar ten gehore gebracht, maar door de lezingtekst heen verspreid. Vanwege de nog heersende anderhalve meter afstand-regel zal het niet mogelijk zijn om net zoveel belangstellenden in de ontvangstruimte te plaatsen als vorig jaar bij de Koffiecantate van Bach. Dat waren er toen over de 40. Het is daarom van belang dat liefhebbers zich van te voren aanmelden.

Dit kan telefonisch en mondeling bij de receptie van Ste.-Marie (tel. 0164 642650).

Als U belt, laat dan uw telefoonnummer noteren, zodat we U terug kunnen bellen als er mogelijk een tweede avond ingelast moet worden.

Op de website van het museum  zal dat kenbaar gemaakt worden.  Voor de belangstellenden gelden voorlopig nog de van kracht zijnde corona-adviezen: blijf thuis bij gezondheidsklachten, houdt anderhalve meter afstand. Leden van een gezin die willen komen moeten dat ook even vermelden: een gezin telt voor één persoon.

Inloop en een kopje koffie is er tussen 18.45  en 19.00 uur. Na afloop wordt er nog een kopje geschonken.

De toegang is gratis.

Er is een mogelijkheid om ter plaatse een donatie te geven t.b.v. het Wilhelmietenmuseum.