Galerij

Congregatievleugel, Galerij Deze kleine ruimte is de gang tussen de Keuken, Brouwerij en de Tiendschuur. Met de in de muren gemetselde grafstenen kijken we terug in het verleden. De kleine tegels in de wand duidden ooit de plaatsen waar in de pandgang de Wilhelmieten...

Boerenkeuken

Congregatievleugel, boerenkeuken Boerenkeuken wordt deze zaal genoemd in de Congregatievleugel. Een keuken is niet alleen de plaats waar het eten bereid wordt, maar vaak ook de plaats waar men elkaar ontmoet en spreekt. De grote schouw met ketel in de ruimte herinnert...

Over het museum

Over het Wilhelmietenmuseum In het jaar 1847 werd in Huijbergen het laatste klooster van heel de Wilhelmietenorde gesloten. Het vicariaat Breda nam de bezittingen over en stelde deze beschikbaar voor de opvoeding van weeskinderen. De Broeders van Huijbergen begonnen...